Dii fosu posu futu

De buitenschoolse kunstzinnige vorming van schoolkinderen in Brownsweg gaat door. Dat hebben districtssecretaris Freddy Linga en beeldend kunstenaar Isan Corinde afgesproken met de deelnemertjes aan het project Isan ku de mii (Isan en de kinderen), een creatieve activiteit voor 54 schoolkinderen van 5 tot 16 jaar. In het voorjaar van 2014 hebben de …

Continue reading

Isan ku de mii

Ook buiten Paramaribo hebben kinderen recht op creatieve ontplooiing, vindt beeldend kunstenaar Isan Corinde (1990). In het voorjaar van 2014 organiseerde hij Isan ku de mii (Isan en de kinderen), een creatieve activiteit voor 54 schoolkinderen van 5 tot 16 jaar. In de peuterschool van Makambi beschilderden de kinderen in groepjes …

Continue reading